Copyright 2008
Adres: A.Öveçler Mah. 1324. Cad No: 5/4 Çankaya / ANKARA
Tel     : (0312) 473 37 90  
Fax    : (0312) 473 37 91  e-mail: info@armetek.com
Alt Yapı
ENERJİ BİLİMİ    
     Sayım çizelgesi ile enerji hatlarının denetlenmesi tek uçuşla gerçekleştiriyoruz. Kablo, izolatör ve direklerin durumunu değerlendiren raporlar hazırlıyoruz. Analizler, yüksek çözünürlükte, dijital, dikey ve diyagonal fotoğraflara dayanır. (ön , arka) Elde edilen network geometrisi, çevre ayarlarıyla birlikte; objeleri çapraz çizgileme ve kesin doğal topografya dahil, yüksek performanslı lazer tarama ölçümlerinin bir sonucudur. Elde edilen data, teknik durumuna ve etrafındakilerle bağlı olarak network hata riskini minimize etme şansı verir.
     Ek olarak elektrik ve enerji endüstrileri, dizayn ofisleri ve network operatörleri için geniş uygulama alanlarında kullanılmak üzere modern standartlarda jeodezik ve kartografik çözümler sunuyoruz. Havacılık ve profesyonelliği, teknoloji ve uzmanlığı bir araya getirme arzusuyla, hali hazırda var olan hatların modernizasyonu ve yeni hatların dizaynı için uzamsal sata toplama alanında analizler sunuyoruz. Bizim çözümlerimiz, artan ek uzamsal dataya bağlı hat analiz ihtiyaçlarına cevap niteliğindedir.
BORU HATLARI
     Dikey dijital görüntüler, ortofoto ve lazer taramanın gelişmesi ile karasal aktarım ağının altyapısını kayda alıyoruz.  Fotoğraf ve ölçümlerin dokümantasyonu boru hattının çevresindeki değişimleri görüntüleme şansı veriyor ve boru hattı faaliyetini ve önleyici tedbirler almayı destekler. Bir networkü geliştirirken veya dizayn ederken, ancak böyle bir envanter, verili bir koridor değişkeni için doğru yüzey integrali ve güncel bilgiyi garanti edebilir.
 
YOLLAR
     Biz sizlere mobil şerit kaydına alternatif bir teknoloji sunuyoruz. Bu yöntem iel hava lazer taramasını kullanarak görüntü alma (dikey, diyagonal) ve koridorun hatasız ölçümü fonksiyonlarının bulunduğu sabit hava platformu kullanılır. Bir nokta bulutu içindeki yüksek yoğunluktaki noktalar, alçak bir tavan ve farklı açılardan alınan yüksek çözünürlüklü dijital fotoğraflar, trafik hattı üzerindeki objelerin envanterini çıkarabilmeyi, bu görüntülerin görselleştirilmesini, çapraz ve boylamasına yüzey çamura bulanma etkisinin analizinin yapılmasını sağlar. Bizler, sizlere trafik hattı boyunca olan olayların sunumu ve kaydına olanak sağlamakla birlikte otomatik rapor oluşturan bir coğrafi bilgi sistem sınıfı programı sunuyoruz. Lazer taramanın ürünleri olan Dijital Arazi Modeli (DTM) ve Dijital Yüzey Modeli (DSM), herhangi bir yerde yükselti profilleri oluşturmayı ve akustik dalgalar modellemeyi mümkün kılar. Bir helikopterin (ALS-Havadan Lazer Tarama), araba envanter yönetimine (MLS - Mobil Lazer Tarama) göre en önemli avantajı: trafiğe engel olmadan yol ölçümü yapmak, taranan alanın çok daha büyük bir genişlikte olabilmesi ve bariyer vb. çarpışmalarından, görüşü engelleyen eğimlerden, taratıcı sensörlerinin eğimlerinden kaynaklanan kör noktaların olmamasıdır.
TREN YOLLARI
Yukarıda belirtilen yöntem aynı zamanda tren yolları için de geçerlidir. Lazer tarama, yüksek çözünürlüklü dikey ve oblik görüntülerle tamamlandığında, tren yolu traversi, elektrik çekme direkleri, ray ve dikey işaretlemelerin teknik durumlarını değerlendirmeye olanak sağlar. Bu şekilde toplanan bilgi yük ölçme aletinin analizi için mükemmel bir araçtır. Analiz sonuçları tren yolu trafik güvenliği için başlıca bir destek oluşturur. Bununla birlikte, dijital arazi modeli (DTM) ve dijital yüzey modeli (DSM) tren yolu hattının çevresinde gürültü modellemesi için mümkün olan en iyi veri setidir.